• Matrix

  • Matrix Cardiogerätepark, T5x, E5x, U5x, R5x, 6 Fitnessgeräte, gebraucht

    Matrix Cardiogerätepark, T5x, E5x, U5x, R5x, 6...
  • Matrix E5x Elliptical Trainer Crosstrainer, gebraucht, 6 auf Lager

  • Matrix R5x Recumbent Cycle, gebraucht

  • Matrix T5x - E5x - U5x - R5x, 9 Cardiogeräte, gebraucht

  • Matrix T5x Laufband, gebraucht, 5 auf Lager

  • Matrix U5x Upright Cycle, gebraucht

  • Matrix MX Circuit, junger gebrauchter Zirkel